FacebookTwitterLinked-In

 

Herhalings les Reanimatie + AED
29 November 12:30 - 16:00 uur

Locatie

Speciaal voor degene die geïnteresseerd zijn in een (P)BLS reanimatie cursus met gebruik van AED, kan zich opgeven op de volgende datums;


 29- 11- 2023 Herhaling Reanimatie met gebruik AED


12:30 - 16:00 uur


De Reanimatie- en AED cursussen worden gegeven overeenkomstig de voorschriften van het Nederlandse Reanimatieraad (NRR).


De Reanimatie met AED cursus is bestemd voor degene die in voorkomende gevallen op verantwoorde wijze eerste hulp wil verlenen aan een medemens die hartfalen krijgt. De cursist is na het volgen van de opleiding in staat de veiligheid te waarborgen, een hartfalen te herkennen, professionele hulp in te schakelen, het slachtoffer op de juiste wijze te reanimeren en de AED op de juiste wijze te bedienen. In de cursus zal ook uitleg worden gegeven over de verschillende merken en types  AED en hun verschillen: vol automatische AED en half automatische AED. Geen reanimatie is hetzelfde en geen AED werkt hetzelfde. 


Hoop jullie te zien bij 1 van de geplande dagen.

Organisator

  • Edward Lindeboom