FacebookTwitterLinked-In

 

 

 

Veel gestelde vragen

Q:

Wie kunnen lid worden van Conn-X-e?
Iedere ZZP- en MKB-ondernemer is of die er één vertegenwoordigt kan lid worden van een vestiging van Conn-X-e. Nieuwe leden worden doorgaans voorgedragen door een zittend lid.

Q:

Hoeveel leden telt een vestiging?
Elke vestiging heeft tenminste 15 en maximaal 30 leden. De leden komen uit verschillende branches.

Q: Wat nu als er meerdere ondernemers uit dezelfde branche zich bij een vestiging aanmelden?
Wij kennen de spelregel: We hebben met elkaar afgesproken dat branchebescherming een groot goed is. Per branche kan er per vestiging maar 1 ondernemer deelnemen. "wie het eerst komt, het eerst maalt". De eerste heeft een vetorecht en bepaalt of de andere ondernemer(s) uit zijn/haar branche een aanvulling kan(kunnen) zijn.
Q:

Hoe vaak komen de leden van een vestiging bij elkaar?
De leden komen wekelijks bij elkaar. De bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. Elke vestiging bepaalt zelf de dag en het tijdstip.

 Q:

Ben je verplicht zaken te doen met elk lid?
De leden zijn ambassadeurs voor elkaar en promoten elkaar binnen het eigen netwerk. Het elkaar gunnen levert weer extra omzet op. Toch kan het zijn dat je verplichtingen/afspraken hebt met andere zakenpartners. Geen probleem, die verplichtingen worden gerespecteerd. Zo ook dat je elkaar eerst goed moet kennen om als ambassadeur voor te kunnen optreden. Waar wij zeker voor waken is dat leden alleen komen "halen" en niets brengen.

 Q:

Hoe wordt de kwaliteit van de leden bewaakt?
Conn-X-e heeft kwaliteit van haar leden hoog in het vaandel staan. Nieuwe leden worden doorgaans aangemeld via een zittend lid. Bij aanmelding geven ook alle leden hun toestemming. Eenmaal lid, dan bewaken wij dat een lid geen klachtenmachine blijkt. Mocht dat het geval zijn, dan kan royement als lid het gevolg zijn.

 Q:

Wat wordt er gedaan aan kennisdeling en kennisoverdracht?
Naast de wekelijkse bijeenkomsten, waarbij de leden om toerbeurt iets presenteren over hun bedrijf en dienst, worden eenmaal per twee maanden hoogwaardige workshops georganiseerd die gericht zijn op het ondernemerschap. De onderwerpen worden bepaald aan de hand van de behoefte van de leden. Zoveel mogelijk verzorgd door onze eigen leden, maar ook worden externe specialisten hiervoor ingehuurd.  

 Q: Branchebescherming
Per branche kan er maar één ondernemer per vestiging toetreden. Het zittend lid heeft daarbij een vetorecht wanneer er sprake is van overlapping met een potentieel nieuw lid.
Q:

De kosten
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. Voor 2021 is de deelnemersbijdrage opnieuw vastgesteld op € 385,- excl. btw, het eenmalig inschrijfgeld is vastgesteld op € 145,- excl. btw.