Header-1
Header-3
Header-4
Header-2

Conn-X-e heeft een unieke B2B (Business-to-Business) focus. De activiteiten van de Maatschap Conn-X-e zijn toegespitst op:

  • het opzetten van verenigingen, waarbinnen ondernemers (zowel ZZP'er als MKB'ers) gestimuleerd worden om binnen een succesvol netwerk samen te werken, elkaar te ondersteunen en als elkaars ambassadeurs op te treden.
  • het opleiden van startende ondernemers (tot zo'n 5 jaar zelfstandig), waarbij specifieke kennis en vaardigheden ontbreken. De Conn-X-e Academie, een ondernemersleergang, is hiervoor opgericht.
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met grotere bedrijven zodat onze leden hun expertise ten volle kunnen benutten.

Lees verder

Nieuws

Facebook         Twitter